Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili lepší vyhledávání, analyzovali provoz na stránkách, přizpůsobili obsah osobním potřebám a poskytovali cílenou reklamu. Zjistěte, jak používáme soubory cookie a jak je můžete mít pod kontrolou kliknutím na „Nastavení“. Pokračováním vyhledávání souhlasíte s naším používáním souborů cookie nezbytných pro řádné fungování webových stránek a anonymní statistické sledování.

Přehled zásad ochrany osobních údajů platných

Přehled zásad ochrany osobních údajů platných

Přehled zásad ochrany osobních údajů platných od 25. května 2018

Předmuva

Tento přehled platí pro všechny osobní údaje, které zpracovává společnost Eurolines SA, zodpovídající za zpracování v souladu s francouzským zákonem o ochraně osobních údajů z 6. ledna 1978 v pozdějším znění („zákon DPA“) a nařízením (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016, které se týká ochrany fyzických osob s ohledem na zpracování osobních údajů a volného oběhu těchto údajů  (dále jako „nařízení GDPR“).

Pojmy „společnost Eurolines“, „my“, nebo „naše“ používané v tomto přehledu odkazují na společnost Eurolines, SA. „Transdev Group“ označuje všechny společnosti vlastněné nebo přímo či nepřímo řízené společností s ručením omezeným Transdev Group se sídlem na adrese 3 Allée de Grenelle, 92130 Issy-les-Moulineaux, zapsané v obchodním rejstříku pod číslem 521 477 851 na základě článku L. 233-3 francouzského obchodního kodexu.

Když používáme pojmy jako „vy“ nebo „vaše“, patří sem potenciální a stávající zákazníci Eurolines, návštěvníci nebo uživatelé našich webových stránek www.eurolines.euwww.eurolines.fr nebo www.isilines.fr během konzultací nebo nákupu služeb navrhovaných společností Euroline (dále jako „Služby“).

Můžete si projít naše Všeobecné podmínky prodeje [add link] („GTCS“), které popisují navrhované služby a podmínky, jimiž se řídí jejich poskytování.

Některé odkazy na našich webových stránkách vás mohou zavést na webové stránky, které nepatří společnosti Eurolines. Mají své vlastní zásady soukromí a ochrany údajů, které se mohou odlišovat od těch našich. Je vaší vlastní odpovědností se s nimi seznámit.

Tento přehled může být změněn, doplněn nebo aktualizován tak, aby vyhovoval jakékoli změně v právním a regulatorním kontextu nebo zásadě CNIL.

Shromážděné údaje

Společnost Eurolines ručí za to, že bude shromažďovat a zpracovávat údaje požadované pro účely, pro které jsou zpracovávány (minimalizace údajů).

Informace shromažďujeme, když navštěvujete naše webové stránky, registrujete se na našich webových stránkách, účastníte se soutěže, nebo když nakupujete naše služby na našich webových stránkách, webových stránkách našich obchodních partnerů, v našich prodejnách nebo u našich partnerských cestovních kanceláří. Navíc automaticky přijímáme a ukládáme informace z vašeho počítače a prohlížeče.

Mezi shromažďované údaje mohou patřit:

 • informace související s naším obchodním vztahem nezbytné ke zpracování vašich žádostí, provozování našich služeb nebo zpracování vašich stížností včetně následujících: informace související s vaší identitou (jméno a příjmení, pohlaví, datum narození), vaše kontaktní údaje (poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla), váš cestovní itinerář (město příjezdu a odjezdu, časové rozvrhy) a zvolený způsob platby (šek, hotovost, platební karta, PayPal, bitcoin nebo vypořádání).
 • Tímto prohlašujeme, že zpracováváme pouze údaje související s uskutečňováním plateb platební kartou, prostřednictvím služby PayPal, bitcoin, nebo vypořádání. Tyto údaje přímo zpracovávají naši partneři, jejichž kontaktní údaje jsou uvedeny v našich GTCS, a v souladu s jejich vlastními zásadami zachování důvěrnosti a ochrany. 
 • Veškeré informace obsažené v zákaznické dokumentaci nebo ve formulářích, které můžete vyplňovat jako potenciální zaměstnanec;
 • údaje získané prostřednictvím souborů „cookie“. Na našich Webových stránkách používáme soubory „cookie“, „značky“ a podobné technologie, abychom vás rozpoznali, zapamatovali si vaše předvolby a mohli vám zobrazovat obsah, který by vás mohl zajímat. Další informace o tom, jak používáme soubory cookie, získáte v našich zásadách správy souborů „cookie“;
 • záznamy o jakékoli korespondenci a komunikaci mezi námi, včetně e-mailů, rychlých zpráv, komunikace v sociálních sítích nebo jiný typ komunikace
 • údaje o dopravě z přístupu k internetové službě nebo bezplatné Wifi;
 • jakékoli informace, které potřebujeme pro účely plnění regulatorních nebo legislativních povinností.

Účely shromažďování. Maximální období uchovávání

Zpracování prováděné společností Eurolines splňuje veškeré výslovné, legitimní a určené účely. Údaje, které shromažďujeme nebo uchováváme, byly získány přímo od vás.

Vaše údaje zpracováváme pouze ze zákonných důvodů pro účely stanovené nařízením GDPR, zejména pak následující:

 • pro účely plnění našich smluvních povinností nebo implementaci předsmluvních opatření na vaši žádost; 
 • na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoli odvolat;
 • pro účely plnění našich právních povinností;
 • podle toho, jak je nezbytné ve veřejném zájmu;
 • pro účely ochrany našich legitimních zájmů.

Společnost Eurolines vaše údaje uchovává pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly shromážděny a v souladu se stávající legislativou.  Vaše údaje proto můžeme uchovávat i v případě, že se rozhodnete, že naše Služby nebudete dále využívat, pro účely vyhovění s platnou legislativou nebo obrany našich zájmů či práv.

Informace, které se vás týkají, shromažďujeme a zpracováváme, pro následující účely a maximální dobu uchovávání:

 • Poskytování služeb, zpracování a realizace vašich pokynů: vaše osobní údaje používáme pro účely poskytování našich služeb nebo implementace předsmluvních opatření nezbytných ke zpracování vaší žádosti. V době získání údajů jste informování o tom, jaké údaje požadujeme ke zpracování a poskytování navrhovaných Služeb. Toto zpracování má právní základ na výkonu jakékoli dohody, kterou jste podepsali a závazku, který jste učinili vy nebo společnost Eurolines.

Doba uchovávání: 10 let od konce smluvního vztahu. Toto období lze v případě soudního nebo správního řízení prodloužit.

 • Vyhovění platné legislativě: zavazujeme se, že budeme dodržovat veškerou platnou legislativu a nařízení. To se může například týkat vydání přehledů dopravy a skupinových lístků nebo shromažďování údajů o dopravě během používání bezplatné Wifi doporučené společností Eurolines. Vaše údaje můžeme sdílet s příslušnými právními úřady nebo jakoukoli jinou třetí stranou, pokud je to výslovně povoleno zákonem, pro účely plnění našich dopravních služeb, kontrolu přepravy nebo z důvodu prevence či detekce trestných činů. Toto zpracování se může zakládat na vyhovění právním povinnostem, veřejnému zájmu nebo našemu legitimnímu zájmu.

Doba uchovávání: 10 let od konce smluvního vztahu. Toto období lze v případě soudního nebo správního řízení prodloužit. Účetní údaje je možné uchovávat po dobu 10 let v souladu s platnými nařízeními.

 • Bezpečnost a naše aktivity: máme implementovaná bezpečností opatření, usnadňují naše aktivity a zajišťují ochranu údajů, které uchováváme. Implementujeme také bezpečnostní opatření chránící naše zaměstnance a prostory (zejména systém video sledování a monitorování zjištěných přestupků). Toto zpracování se zakládá na našem legitimním zájmu.

Doba uchovávání: 3 měsíce pro snímky z videosledování, 10 let v případě přestupků od doby porušení. Toto období lze v případě soudního nebo správního řízení prodloužit. 

 • Zlepšování produktů a služeb: vaše údaje shromažďujeme a analyzujeme, abychom zjistili možná zlepšení našich produktů a služeb. Právním základem zpracování vašich údajů pro tento účel je náš legitimní zájem.

Doba uchovávání: 3 roky od okamžiku shromáždění údajů.

 • Soubory cookie: když prohlížíte naše webové stránky nebo používáte naše online aplikace, můžeme vás požádat o souhlas s používáním souborů cookie. Právním základem zpracování vašich údajů pro tento účel je váš souhlas. Více informací o souborech cookie); konfigurace souborů cookie

Doba uchovávání: V závislosti na souhlasu příslušné osoby, 13 měsíců od shromáždění.

Doba uchovávání: U zákazníků je to po celou dobu trvání obchodního vztahu. U potenciálních zákazníků 3 roky od okamžiku získání.

 • Marketing: vaše údaje používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat informace o našich produktech a službách a produktech a službách našich partnerů nebo jiných třetích stran. Pokud neodmítnete, pak na základě podmínek definovaných v tomto přehledu o ochraně osobních údajů platí, že pokud jste si zakoupili naše Produkty nebo služby, případně o nich požadovali informace, může vám společnost Eurolines zaslat v e-mailu nebo SMS zprávě, případně prostřednictvím svého zpravodaje informace, které vás seznámí s našimi webovými stránkami, produkty a službami a pomohou vám je lépe využívat a současně vám umožní využívat výhod propagačních nabídek podobných produktů. Toto použití vašich údajů je založeno na našem legitimním zájmu nebo vašem souhlasu. Souhlas s používáním svých osobních údajů pro účely propagace můžete kdykoli odmítnout, a to přímo na našich webových stránkách nebo kliknutím na odkaz v některém z našich zpravodajů.  

Doba uchovávání: U zákazníků je to po celou dobu trvání obchodního vztahu. U potenciálních zákazníků 3 roky od okamžiku získání.

 • Obrana a ochrana našich práv: vaše údaje můžeme používat pro účely obrany a ochrany našich práv nebo zájmů (konkrétně vymáhání dlužných částek, přidělení pohledávek, obrana našich práv na duševní vlastnictví), právní řízení nebo správa nároků či sporů.  Toto použití se zakládá na našem legitimním zájmu.

Doba uchovávání: Po dobu trvání sporu nebo soudního či správního řízení.

Příjemci údajů

Vaše údaje můžeme sdílet s následujícími subjekty:

 • Naši partneři a smluvní strany pro účely pozemní přepravy pasažérů;
 • Výše označené banky a platební společnosti pro účely realizace plateb objednávek zadaných na našich webových stránkách. 
 • Ostatní společnosti skupiny Transdev;
 • Dodavatelé nebo subdodavatelé společnosti Eurolines nebo skupiny Transdev, včetně jejich zaměstnanců, ředitelů a manažerů, pro účely poskytování služeb;
 • Jakákoli osoba, která má zájem nebo postupuje riziko s ohledem na služby, které vám poskytujeme, nebo v rámci těchto služeb;
 • Auditoři, úřad pro regulaci dopravy (ARAFER), daňové autority, správní autority nebo právní autority či orgány pro řešení sporů, pro účely vyhovění jejich požadavkům.

Zabezpečení údajů

Máme implementovanou řadu opatření zajišťujících bezpečnost vašich osobních údajů. Chráníme také vaše offline informace. Přístup k osobně identifikovatelným údajům mají pouze zaměstnanci, kteří je potřebují pro splnění konkrétního úkolu (například fakturace nebo služby zákazníkům). Počítače a servery používané k uchovávání osobně identifikovatelným údajům jsou uloženy v zabezpečeném prostředí.

Vaše práva

V rámci nařízení GDPR máte právo na přístup, opravu, odstranění a omezení zpracování vašich údajů. Máte také právo na přenosnost údajů a můžete definovat, co se s vašimi údaji stane po vaší smrti s ohledem na veškeré údaje, které se vás týkají, pro uplatnění u Eurolines marketing service, a to zasláním e-mailu na následující adresu: [email protected]nebo zaslání dopisu poštou na adresu: 215 avenue Georges Clemenceau, 92024 Nanterre, Cedex, spolu s podepsanou kopií identifikačního dokladu. Máte rovněž právo podat stížnost u CNIL, a to zasláním e-mailu (viz smluvní podmínky na stránkách https://www.cnil.fr/fr/plaintes/) nebo poštou na adrese: CNIL- 3 place de Fontenoy- TSA 80715- 75334 Paris Cedex 07.

Kontakt

V případě jakékoli žádosti o informace týkající se zásad ochrany osobních údajů uplatňovaných společností Eurolines kontaktujte prosím [email protected].