Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili lepší vyhledávání, analyzovali provoz na stránkách, přizpůsobili obsah osobním potřebám a poskytovali cílenou reklamu. Zjistěte, jak používáme soubory cookie a jak je můžete mít pod kontrolou kliknutím na „Nastavení“. Pokračováním vyhledávání souhlasíte s naším používáním souborů cookie nezbytných pro řádné fungování webových stránek a anonymní statistické sledování.

Právní doložka

Právní doložka

Právní doložka /Podmínky používání webových stránek

Vydavatelem tohoto webu („Webové stránky“) je:

Eurolines S.A., s akciovým kapitálem 19 580 336 eur („Eurolines“)

215 avenue Georges Clemenceau – 92024 Nanterre Cedex France

Obchodní rejstřík Nanterre: 391 144 300

Kód NAF: 5221Z

SIRET: 391 144 300 00145

Intrakomunitní číslo DPH: FR 50 391 144 300 – Atout France: HA 093 00 0003

Tel.: +33 (0) 1 41 37 75 75 (místní sazba za volání – denně 9:00 až 17:00)

E-mail: [email protected].

Vedoucí publikace:  Hugo Roncal

 

Hostitel webu:

Eurolines S.A.

 

Účel

Toto oznámení definuje podmínky poskytování těchto Webových stránek společností Eurolines a podmínky přístupu a používání Webových stránek. Každé připojení na Webové stránky je podmíněno dodržováním těchto podmínek použití. Přístup na Webové stránky a jejich používání implikují přijetí Podmínek použití.


Duševní vlastnictví

Prvky, které tvoří web www.eurolines.eu („Webové stránky“) vyvinuté společností Eurolines nebo jejím jménem (dále jako „Obsah“) jsou chráněny příslušnou legislativou týkající se autorských práv, zákonů o ochranných známkách, práv na kresby a modely a nerovné soutěže.

Obsah konkrétně zahrnuje architekturu, grafický design (včetně barev, písem a rozložení obrazovky) a také veškeré informace a prvky, které jsou na Webových stránkách k dispozici, jako je text, články, fotografie, obrázky, ilustrace, ochranné známky a loga, data, databáze a jakékoli zvukové prvky (jako hlasy, hudba nebo zvukové efekty) a statické nebo animované vizuální prvky (jako grafické animace nebo audiovizuální sekvence), specifické vývoje softwaru a programy ke stažení.

Obsah je majetkem společnosti Eurolines. Jakákoli reprodukce, reprezentace, distribuce nebo používání veškerého obsahu nebo jeho části, jakýmikoli prostředky, v jakékoli formě a pro jakýkoli účel je zakázáno, s výjimkou případů, kdy k tomu společnost Eurolines udělila předchozí písemný souhlas. V každém případě a v souladu s výše uvedeným musí být jasně uveden zdroj (tyto Webové stránky a Eurolines) spolu se jménem autora tam, kde je to třeba.

Každý, kdo bude jednat v rozporu s příslušnou legislativou, se dopouští padělání, které může být podrobeno soudnímu stíhání v souladu s legislativou, a to bez ohledu na jakékoli jiné postihy požadované společností Eurolines.

 

Záruka a zodpovědnost

Společnost Eurolines SA se zříká veškerých záruk týkajících se Obsahu, konkrétně jakékoli záruky kvality, vhodnosti pro určitý účel, majetek a absenci padělání. Společnost Eurolines navíc odmítá jakoukoli odpovědnost týkající se přímých nebo nepřímých škod, příslušenství nebo nehod, ztráty dat nebo zisku vyplývajících nebo spojených s používáním nebo provozem těchto Webových stránek a jejich obsahu. Webové stránky mohou navíc obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby.

Na těchto Webových stránkách jsou pravidelně prováděny změny a aktualizace. V tomto ohledu si společnost Eurolines vyhrazuje právo kdykoli provést jakoukoli úpravu, opravu nebo změnu.

Odkazy na tyto Webové stránky vás mohou zavést na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou k dispozici pouze pro vaše pohodlí a neimplikují schválení ani podporu zmíněných webových stránek společností Eurolines. Společnost Eurolines nekontroluje cílové weby, nenese žádným způsobem odpovědnost za jejich obsah, odkazy, které obsahují, produkty nebo služby, které doporučují, nebo změny či aktualizace, které jsou na nich provedeny.

Ochranné známky, názvy produktů nebo služeb, názvy domén a názvy společností uváděné na těchto Webových stránkách jsou majetkem příslušných vlastníků.

Zmínka o ochranných známkách, názvech, službách, názvech domény a ostatních názvech společností neimplikuje existenci jakékoli vazby mezi společností Eurolines a těmito společnostmi, produkty či službami, ochrannými známkami, názvy nebo názvy společnosti.

 

Ochrana osobních údajů

Naše Webové stránky můžete obecně navštěvovat, aniž byste nám sdělili svou identitu nebo poskytli osobní údaje. Společnost Eurolines od vás však může čas od času požadovat informace například pro účely odpovídání na vaše případné otázky, poskytování služby, zpracování objednávky nebo pro účely marketingu. 

Zobrazení přehledu ochrany osobních údajů.


Soubory cookie

Aby vám společnost Eurolines mohla poskytovat lepší služby, shromažďuje anonymní údaje související s vaším procházením našich Webových stránek (zobrazené stránky, datum a čas zobrazení atd.). Tyto údaje mohou být využívány k analýze trendů nebo vytváření statistických měření a měření počtů návštěvníků Webových stránek. Více informací získáte kliknutím na odkaz.

Můžete se rozhodnout, že tyto soubory cookie nepřijmete. Pokud je však odmítnete, nebudete míst pravděpodobně přístup na určité části našich Webových stránek.

 

Příslušné zákony – jurisdikce

Jakékoli spory související s používáním webových stránek www.eurolines.eu se řídí výhradně francouzskou legislativou. V případě soudního sporu jsou výhradní jurisdikcí soudy města Nanterre ve Francii.